Informasjon

Modell 836

Teknisk

Funo Lamborghini Hydraulic pump, Motor: Yanmar Diesel TS105C 10,5 hp

Salgsinformasjon

Les auksjonsbetingelser

Selger forbeholder seg retten til mellom salg1

Lokasjon
Kontakt Morten Larsos
+47 90186230
morten@auksjon.no

Budliste

Bruker-ID Dato bud
1000271 03.11.2017 13:59:36 kr 10 000
Dine bud er uthevet med fet skrift.

*Indikerer at dette er et autobud med dato og klokkeslett for når autobudet ble lagt inn.
Det betyr at systemet øker budet automatisk frem til noen byr MER enn limit på autobudet.

Dersom et bud mottas i løpet av de siste 3 minuttene av budperioden, forlenges
budperioden automatisk med 3 nye minutter fra det tidspunkt budet ble mottatt.