Informasjon

Kjennetegn serienummer you 2440
Modell SK 210LC

Generelt

Maskinen er lagret på Hemnesberget

Salgsinformasjon

Les auksjonsbetingelser

Selges as is where is.

Lokasjon
Kontakt Sverre Solbakken
+47 90504010
sverre@auksjon.no

Budliste

Bruker-ID Dato bud
1000092 16.02.2017 19:46:00 kr 30 000
Dine bud er uthevet med fet skrift.

*Indikerer at dette er et autobud med dato og klokkeslett for når autobudet ble lagt inn.
Det betyr at systemet øker budet automatisk frem til noen byr MER enn limit på autobudet.

Dersom et bud mottas i løpet av de siste 3 minuttene av budperioden, forlenges
budperioden automatisk med 3 nye minutter fra det tidspunkt budet ble mottatt.