Informasjon

Modell CATM318C RENSKEMASKIN MED HYTTELØFT

Salgsinformasjon

Les auksjonsbetingelser

Maskinen er lagret i Fauske Kommune, selges som forevist.

Lokasjon
Kontakt Sverre Solbakken
+47 90504010
sverre@auksjon.no

Budliste

Bruker-ID Dato bud
1000945 05.12.2018 12:50:38 kr 150 000
Dine bud er uthevet med fet skrift.

*Indikerer at dette er et autobud med dato og klokkeslett for når autobudet ble lagt inn.
Det betyr at systemet øker budet automatisk frem til noen byr MER enn limit på autobudet.

Dersom et bud mottas i løpet av de siste 3 minuttene av budperioden, forlenges
budperioden automatisk med 3 nye minutter fra det tidspunkt budet ble mottatt.