Informasjon

Generelt

Komplett Stillas system fra Instant Norge AS, 1982 RAS platesaks, 1988 Gøteneds K15 plate knekke (2550 mm x 1,5 mm ) , Lockformer rørfals, RAS Rundmaskin 1 meter, RAS Sirk og bertelmaskin, Esab tig sveiseapperat, Fein platesaks 1,6 mm, Fein nibbler 1,6 , Borsch sporsaks 1,6, Fein skruemaskin 220 v, Motek kompressor, kant mottaker manuell (2015), Diverse falseverktøy, handverktøy, sveiseutstyr, rekvisita og varelager! Se bilder og video!

Video

Video nr: 1  
Video nr: 2  

Dokumenter

3516-0.pdf  

Salgsinformasjon

Les auksjonsbetingelser

Maskiner og varelager selges enbloc fra panthaver. Ryddes ut juli etter avtale! Ved første bud vil auksjonen bli avsluttet etter 24 timer!. Dette pga. leieforhold og ferieavvikling!

Lokasjon
Kontakt Morten Larsos
+47 90186230
morten@auksjon.no